สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
ดิกชันนารีออนไลน์
แปลข้อความ
INTERGIS
สศช.
กรมการปกครอง
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ประกาศเรื่องการสอบราคา

ประกาศเรื่องการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
ดังรายละเอียด
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
ดังรายละเอียด

อ่านข่าวอื่นๆ
 ประกาศเรื่องการสอบราคา
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 ติดตามงาน สปค.53
 รองผอ.สสช.ติดตามความคืบหน้าโครงการ สปค.53
 รองปลัดกระทรวง ICT ตรวจราชการโครงการ GIN
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สปค.2553
 รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการสปค.53
 การร่วมงานบุญของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
 ร่วมร้องเพลงชาติไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งจังหวัดสงขลา
ท่านต้องการข้อมุลสถิติด้านใดมากที่สุด
สถิติประชากรและเคหะ
23%
สถิติแรงงาน
14%
สถิติบัญชีประชาชาติ
3%
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
17%
สถิติด้านสุขภาพ
13%
สถิติการศึกษาการฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรม
5%
สถิติการเกษตรการป่าไม้และประมง
8%
สถิติอื่นๆ
13%
ท่านชอบสถานที่ใดในจังหวัดสงขลา
หาดสมิหลา
59%
น้ำตกโตนงาช้าง
19%
เกาะยอ
20%
Banner
Banner
Banner
  สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า  ถนนราชดำเนิน  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558 , 074-325-012 
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 73094, 73194
 E-mail :songkhla@nso.go.th