สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
ประกาศเรื่องการสอบราคา

ประกาศเรื่องการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
ดังรายละเอียด
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
ดังรายละเอียด

อ่านข่าวอื่นๆ
 เปิดตัวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต้นกล้าอาชีพ
 ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
 การประชุมโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี ฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน อ. จะนะ
  สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า  ถนนราชดำเนิน  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558 , 074-325-012 
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 73094, 73194
 E-mail :songkhla@nso.go.th