การร่วมงานบุญของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา

       สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา   ได้จัดทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการทำงาน  และครอบครัวอยู่ดีมีสุขงานนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และข้าราชการบำนาญด้วยความพร้อมเพรียงกัน  ในวันเสาร์ที่  27 มีนาคม 2553  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางหลังเก่า  ชั้น 2 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา


วันที่ 29/03/2553
แสดง ข่าว
 ประกาศเรื่องการสอบราคา
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 ติดตามงาน สปค.53
 รองผอ.สสช.ติดตามความคืบหน้าโครงการ สปค.53
 รองปลัดกระทรวง ICT ตรวจราชการโครงการ GIN
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สปค.2553
 รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการสปค.53
 การร่วมงานบุญของสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
 ร่วมร้องเพลงชาติไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งจังหวัดสงขลา
ไปหน้าที่  1 2  
  สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า  ถนนราชดำเนิน  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. : 074-311-558 , 074-325-012 
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 73094, 73194
 E-mail :songkhla@nso.go.th